Webbläsare

KentPaus.com ska funka med alla moderna webbl�sare. Ser sidan konstig i din webbl�sare s� uppskattar vi om du kontaktar oss.

Vi rekommenderar dock att man anv�nder Firefox som �r enligt oss den absolut b�sta webbl�saren.
F�r att �vertyga er s� �r h�r n�gra anledningar:

  • Tabbar - S� man slipper ha 4-5 olika f�nster �ppna samtidigt som med tex Interner Explorer
  • Till�gg (Extentions) - Sm� program/verktyg till�gg som g�r Firefox �nnu b�ttre och g�r ditt surfande mycket trevligare
  • Stil teman - G�r s� att Firefox ser snyggare ut. Finns ett tusental stilar att v�lja p� s� du hittar nog en som passar dig ;)
  • Plus m�nga fler anledningar...

Slipp annonserna genom att registrera dig / logga in