Fotografi - Paus

Vi leker igen
Och jag f�r dig att le
Barnet i dig
Som bara jag ser

Den lenaste r�st
Som n�gon h�rt
Sl�cker min t�rst
S�g hur du g�r

Ett fotografi
S� of�rst�rt
Bitterljuv tid
S� tunt och sk�rt

Vi fl�mtar ikapp
Med stj�rnorna
Ditt glittrande skratt
L�ng dags f�rd mot natt

Det skulle aldrig h�nda
Det kommer aldrig h�nda
Det skulle aldrig h�nda
Det kommer aldrig h�nda
Det skulle aldrig h�nda oss

Sen blev du min tjuv
Stal min ensamhet
Sen blev det min tur
Det var d� jag svek

Nu ger vi oss av
S� s�g adj�
En vagga en grav
Levande d�d

Det skulle aldrig h�nda
Det kommer aldrig h�nda
Det skulle aldrig h�nda
Det kommer aldrig h�nda
Det skulle aldrig h�nda oss

Jag l�mnar plats
St�ll dig bredvid
F�rs�k st� still
Vi sparar tid
Vi bl�ndas
S� f�r�ndras
V�ra liv

Jag ler
Du lyckas l�ta bli

Jag ser dig ibland
Du ler som man g�r
Mot en flyktig bekant
Helt ober�rd

Det var nog just s�
Just s� du log
Och det var just nog d�
D� jag f�rstod

Slipp annonserna genom att registrera dig / logga in