Ett undantag f�r vem som helst

Det h�r �r jag
ett undantag
Det var s� du sa
ett undantag

Du f�redrar
ett vackert skal
Du sa det var
en d�lig dag

S� blev det ljust
och kallt som du
och d�r l�g jag
ett undantag

Ett �gonblick
var allt jag fick
Du sa det var
en d�lig dag

Det h�r �r jag
ett undantag
det har aldrig h�nt
att jag bek�nt

Du f�redrar
ett vackert skal
s� l�t mig vara
ditt undantag

som vem som helst
�r jag ingen alls
f�r vem som helst
�r jag allt

Slipp annonserna genom att registrera dig / logga in